Uppehållstillstånd

Detta behöver du veta om uppehållstillstånd

För att att få bosätta sig i ett land där man inte är medborgare i krävs ett så kallat uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd i Sverige behövs för personer som är medborgare i ett annat land, utanför EU som vill flytta till Sverige.

Vem kan få uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd kan ges till en person som vill flytta till Sverige om det finns familj eller anhöriga i Sverige. Tillstånd för uppehälle kan också ges för besök om vistelsen kommer att vara längre än 90 dagar. För den som tänkt att studera i Sverige i mer än 3 månader kan uppehållstillstånd ges. Asylsökande som klassas som konventionsflykting, alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt, synnerligen ömmande omständigheter eller som kvotflykting kan ges uppehållstillstånd.

Upphållstillståndets typer

Det finns två typer av uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent. Ett tidsbegränsat tillstånd för uppehälle ges ifall det finns oklarheter eller tveksamheter för att kunna bevjilja ett uppehållstillstånd. Permanent beviljande ges till person som flytt alternativt skyddsbehövande, anhörig make om man tillsammans i annat land, flykting med skydsstatus, person bosatt i Sverige som har getts ställning, Icke-medborgare som haft arbetsuppehållstillstånd för 4 av de 5 senaste åren. Även i fall där situationen för en icke-medborgare är av synnerligen ömmande omständigheter kan permanent uppehållstillstånd ges.

Att ansöka om uppehållstilltånd

Man ansöker om uppehållstillstånd genom att upprätta en ansökan som lämnas in till Migrationsverket för utredning och beslut. Ansökan kan göras direkt på internet på Migrationsverkets hemsida, alterntivt så går det att ladda ner och skriva ut blanketter. Det går också bra att besöka Migrationsverket för att få hjälp med att göra en ansökan.

Till webbansökan för att bo med någon i Sverige som du är gift, registrerad partner eller sambo med

Problem med uppehållstillstånd

Välj rätt jurist eller advokat

Har du problem i ett ärende gällande upphållstillstånd bör du överväga att kontakta en jurist eller advokat inom migrationsrätt. Det finns många advokater och jurister som erbjuder sina tjänster inom migrationsrätt, så därför är det viktigt att du väljer en pålitlig och erfaren advokat som verkligen kan uppehållstillstånd och som är tydlig med sin prissättning, så att det inte drar iväg och blir en överdrivet dyr process. Det finns flera advokater som t ex jobbar med fast prissättning när det handlar om att ansöka om tillstånd för uppehälle. Däremot är det svårare för uppehållstillståndsadvokater att kunna ge ett fast pris i en rättslig process eftersom det på förhand kan vara svårt eller till och med omöjligt att estimera hur mycket tid en rättslig process kan komma att ta i anspråk.

Skillnaden mellan dyrt och mycket pengar

Ja, juridisk kompetens är dyrt att anlita. Men låt inte timpriset i sig avskräcka. Advokater som tar ett högre timpris kan också göra en bättre insats på kortare tid, vilket gör att det inte alls behöver bli dyrare i längden. Det ska också nämnas att i vissa fall kan det krävas a-kontobetalning, en slags betalning i förskott som en uppehållstillståndsadvokat tar ut när man bedömer att det kan behövas någon form av säkerhet. Men kolla alltid om det går att förhandla sig till ett fast pris, något som inte är ovanligt förekommande.

...tänk också på att

en advokat inom uppehållstillstånd inte är en psykolog eller terapeut. Håll dig till ämnet uppehållstillstånd och migrationsrätt inom ramen för det juridiska och lägg det personliga och dina känslor åt sidan, även om det är svårt när det handlar om ens framtid. sätta dig in i uppehållstillståndsprocessen så att du vet hur den fungerar. Det kommer att underlätta samarbetet i den juridiska processen. förbereda dig väl inför alla möten med din uppehållstillståndsadvokat. Är man inte förberedd så advokaten att behöva debitera mer tid vilket gör att det kommer att kosta mer i slutändan.

Klicka här för att komma i kontakt med en kunnig och pålitlig advokat

Avslag uppehållstillstånd

I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. I ett sådant läge ska man alltid kontakta en advokat!