Behöver du hjälp med uppehållstillstånd? Ring oss 08 - 24 26 10

Detta behöver du veta om uppehållstillstånd

För att en person som inte är medborgare ska få bosätta sig i ett land krävs ofta ett så kallat uppehållstillstånd. Om du inte är svensk medborgare men vill flytta till Sverige behöver du först ansöka om uppehållstillstånd. För medborgare i andra EU- och EES-länder gäller annorlunda regler som gör att det räcker med att exempelvis arbeta i Sverige för att ha rätt att vara här, så kallad uppehållsrätt. Uppehållstillstånd i Sverige behövs för personer som är medborgare i ett land utanför EU som vill flytta till Sverige.

 

Vem kan få uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd kan ges till en person som vill flytta till Sverige om det finns familj eller anhöriga i Sverige. Tillstånd för uppehälle kan också ges för besök. Det går också att få uppehållstillstånd för besök i Sverige om vistelsen kommer vara längre än 90 dagar. För den som tänkt studera i Sverige i mer än 3 månader kan uppehållstillstånd ges. Asylsökande som klassas som konventionsflykting, alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt, synnerligen ömmande omständigheter eller som kvotflykting kan ges uppehållstillstånd.

Den som behöver skydd från något i sitt hemland kan söka asyl och få uppehållstillstånd om personen klassas som konventionsflykting eller alternativt skyddsbehövande. I vissa fall kan uppehållstillstånd även beviljas om det finns synnerligen ömmande omständigheter eller om personen är så kallad kvotflykting.

Upphållstillståndets typer

Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat eller permanent. Ett tidsbegränsat tillstånd för uppehälle ges ifall det finns oklarheter eller tveksamheter för att kunna bevilja ett uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas för nära anhöriga till en person som redan är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Flyktingar och alternativt skyddsbehövande får tidsbegränsade uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd kan också ges till den som har haft uppehållstillstånd för arbete (arbetstillstånd) i Sverige under 4 av de 5 senaste åren.

Att ansöka om uppehållstilltånd

En ansökan om uppehållstillstånd görs genom att upprätta en ansökan som lämnas in till Migrationsverket för utredning och beslut. Ansökan kan göras direkt på internet på Migrationsverkets hemsida, alternativt så går det att ladda ner och skriva ut blanketter. Det går också bra att besöka Migrationsverket för att få hjälp med att göra en ansökan.

Vill du ha hjälp med att skicka in din ansökan går det också att kontakta något av våra juridiska ombud.

» Till webbansökan för att bo med någon i Sverige som du är gift, registrerad partner eller sambo med

Problem med uppehållstillstånd

Välj rätt jurist eller advokat

Har du problem i ett ärende gällande uppehållstillstånd bör du överväga att kontakta en jurist eller advokat inom migrationsrätt. Det finns många advokater och jurister som erbjuder sina tjänster inom migrationsrätt, så därför är det viktigt att du väljer en pålitlig och erfaren advokat som verkligen kan uppehållstillstånd.

Hur mycket kostar det att anlita juridisk kompetens?

Ja, juridisk kompetens är dyrt att anlita. Men låt inte timpriset i sig avskräcka. Advokater eller jurister som tar ett högre timpris kan också göra en bättre insats på kortare tid, vilket gör att det inte alls behöver bli dyrare i längden. Det är dock alltid svårt för jurister som bistår i frågor gällande uppehållstillstånd att kunna ge ett fast pris i en rättslig process eftersom det på förhand kan vara svårt eller till och med omöjligt att estimera hur mycket tid en rättslig process kan komma att ta i anspråk.

...tänk också på att

  • en advokat inom uppehållstillstånd inte är en psykolog eller terapeut. Håll dig till ämnet och försök att lägga dina känslor åt sidan, även om det är svårt när det handlar om ens framtid.
  • sätta dig in i uppehållstillståndsprocessen så att du vet hur den fungerar. Det kommer att underlätta samarbetet i den juridiska processen.
  • förbereda dig väl inför alla möten med ditt ombud. Det underlättar både för dig och ditt ombud.

Klicka här för att komma i kontakt med en kunnig och pålitlig advokat

Avslag uppehållstillstånd

I de fall Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. I ett sådant läge är det alltid bra att kontakta en advokat!

Välkommen

Uppehållstillstånd.nu en informationssida om vad uppehållstillstånd är och hur du kan få juridisk hjälp med din ansökan om uppehållstidstånd. Bakom Uppeållstillstånd.nu står Advokatfirman Defens - en advokatbyrå i Stockholm med kunniga och engagerare advokater och jurister inom migrationsrätt.

Välkommen till Advokatfirman Defens

Advokatfirman Defens
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Telefon: 08 - 24 26 10

E-post: [email protected]

Vill du veta mer om våra advokater och jurister som kan företräda dig? Klicka här.

Länkar

Brottsofferjouren

Följ och gilla oss på Facebook

Ladda ner vår app

Som en av få advokatbyråer har vi en egen app där klienter bland annat kan chatta krypterat med oss. Ladda ner Defensappen på Appstore eller Google Play.

Defensappen på Appstore Defensappen på Google Play